Viestikapula-hanke on loppusuoralla

Merikalastajain Liitossa on vielä elokuun loppuun saakka meneillään Viestikapula-hanke, jonka tavoitteena on muun muassa kohentaa Liiton tiedotusta ja viestintää sekä lisätä yleisesti ottaen tietoa Liiton toiminnasta ja palveluista sen laajalla toiminta-alueella, joka ulottuu Kotkasta Kouvolaan ja Pyhtäältä Virolahdelle.

Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan. Sen aikana on muun muassa selvitetty vesialueiden omistajien yhteystietoja, perustettu Instagram-tili (@esmerikala) ja aktivoiduttu verkkosivuston päivityksessä. Lisäksi on oltu esillä tapahtumissa, kuten Kotkan kalamarkkinoilla ja Kotkan meripäivien Itämeri-kylässä, pidetty lapsille kalastustapahtumia Kotkassa ja Korialla, sekä kerrottu toiminnasta Kouvolan Marttakahviolla pariinkin otteeseen ajankohtaisten kalastukseen ja vesialueiden omistamiseen liittyvien aiheiden ohella.

Hankkeeseen liittyen tehtiin vesialueiden omistajille suunnattu kysely, jonka avulla pyrittiin kartoittamaan vesialueiden nykytilannetta, niille mahdollisesti kaavailtuja tulevaisuuden suunnitelmia sekä sellaisia neuvonta- ja palvelutarpeita, joihin Merikalastajain Liitto voisi vastata. Hanke lähetettiin 85 vesialueen omistajalle – yksityishenkilöille, kalastusosakaskunnille ja yrityksille – ja siihen saatiin kaikkiaan 36 vastausta (vastausprosentti 42 %).

Vastausten tiivistelmänä voidaan todeta, että alueilla toimivat kalastusosakaskunnat ovat pääosin järjestäytyneitä ja aktiivisia, niillä on ajanmukaiset säännöt ja niiden vesialueista ja kalakannoista huolehditaan säännöllisillä kalaistutuksilla sekä hoito- ja kunnostustoimenpiteillä, kuten ruovikon niitolla. Yli puolet vastanneista osakaskunnista myy kalastuslupia sekä osakkailleen että ulkopuolisille, ja lista lupamyyjien yhteystiedoista ja niiden päivittämisestä verkkosivuillemme onkin yksi asia, jota myös olemme hankkeen aikana pyrkineet tekemään.

Neuvonnallisia tarpeita kartoitettaessa eniten kiinnostusta oli vesialueiden kunnostuksiin, kalatalousalueiden toimintaan ja kalanistutuksiin liittyvään neuvontaan ja tiedottamiseen. Myös osakaskuntien järjestäytymiseen ja yhdistymiseen sekä Merikalastajain Liiton toimintaan liittyvää tiedotusta kaivattiin usealla taholla. Lisäksi toivottiin neuvontaa elinkeinotoiminnan kehittämiseen, merimetsotuhoihin ja kalastuksenvalvontaan liittyen. Selkeitä ohjeita omien tietojen päivittämiseen kaivattiin ja osalla ei ollut lainkaan tietoa siitä, että omistajataho on ylipäätään velvoitettu itse ilmoittamaan monelle eri taholle yhteystietonsa.

Kyselyn tulokset osoittavat, että meillä on jatkossakin työsarkaa edessämme. Hankkeen avulla saimme luotua työlle hyvän perustan ja jatkossa tiedämme, millaista neuvontaa ja tiedotusta meiltä kaivataan. Tapahtumien mukanaan tuoma verkostoituminen ja yhteistyö lukuisien muiden toimijoiden kanssa on myös hyvänä apuna tuleville suunnitelmille ja hankkeille. Pyrimme tulevaisuudessa päivittämään verkkosivujamme entistä paremmin ja tuomaan sitä kautta ajankohtaista asiaa alueen vesienomistajien tietoon. Lämpimästi kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Vielä on kesää ja elokuuta jäljellä, ja me olemmekin hankkeessa vielä hetken täydessä työn touhussa. Verkkosivujen ja logon uudistukset ovat työn alla ja tapahtumiakin on vielä kirjattuna kalenteriin. Olemme mukana ainakin Itämeri-päivänä Kotka Maretariumin edustalla olevassa Itämeri-kylä Pop-Upissa kertomassa, miten me kaikki voimme pienin teoin toimia yhteisen Itämeremme hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyä!

Hankkeen takana:
Leader Sepra / Kalaleader, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EMKR / Suomen toimintaohjelma 2014-2020