Projektitoiminta

ESML – monipuolisesti mukana alan kehittämisessä

Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto on monipuolisesti mukana erilaisessa hanketoiminnassa. Tällä hetkellä on meneillään kolme hanketta/projektia:

  • Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Viestikapula-hankkeen tarkoituksena on kehittää liiton viestintää, markkinointia ja tunnettavuutta. Hankkeen aikana pyritään tekemään osakaskunnille suunnattu kysely, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä jäsenistö odottaa liitolta. Hankkeen aikana pyritään myös löytämään liitolle uusia jäseniä.
  • Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelman tarkoituksena on suorittaa meritaimenen kotiutusistutuksia Summa-, Vehka- ja Vaalimaanjokeen. Kotiutusistutukset toteutetaan mäti-istutuksilla, vk-poikasten istutuksilla, kesänvanhojen poikasten istutuksilla ja yksivuotiaiden poikasten istutuksilla.
  • Ahvenkosken mätihautomon kunnostus -hanke toteutetaan, koska Virojoen Kantturakosken hautomon toiminta joudutaan lopettamaan. Ahvenkosken hautomolla turvataan jatkossakin vaellussiikojen poikasistutukset merialueille. Hautomolla voidaan kasvattaa myös muita kalalajeja.

 

Aikaisempia projekteja:

Risa – harmaahylje riesasta resurssiksi, Rysä 2007, Käpy kouraan, Kaakon hylje- ja merimetsohanke Körmy, Uusille urille, Kalastuksen Kehittämishanke Haili, Kymenlaakson kalapaikkaopas