Kalatalousalueet aloittavat

Uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet aloittavat toimintansa 2019. Kymijoki-Kotka-Pyhtää kalatalousalue tulee kattamaan Pyhtään ja Kotkan merialueen (Kaarniemeä lukuun ottamatta) ja Kymijokivarren Voikkaalle asti. Haminan-Virolahden kalatalousalueeseen kuuluvat Haminan ja Virolahden merialueet sekä Kotkasta Kaarniemen alue ja näille merialueille laskevat jokivedet. Nykyiset Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden kalastusalueet lakkaavat.

Kalatalousalueen tehtäviksi tulevat alueen kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, kalavarojen käyttöön liittyvä tiedottaminen, kalastuksen valvonnan järjestäminen sekä kalastuksen ja kalakantojen hoidon seurantatietojen kerääminen. Näitä tehtäviä varten kalatalousalue laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman, jonka ELY-keskus hyväksyy. Kalatalousalue on vastuussa suunnitelman toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta. Kalatalousalue myös edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin sekä jakaa viehekalastuksesta kertyneet korvausvarat vesialueen omistajille.