Euroopan parlamentti hyväksyi hyljetuotteiden myyntikiellon

Vuodenvaihde 2005-2006 138Euroopan parlamentti päätti vuonna 2015 kieltää hyljetuotteiden kaupan lukuun ottamatta inuiittien pyytämiä hylkeitä. Taustalla on Maailman Kauppajärjestön päätös, jonka mukaan EU ei saa suosia omia kansalaisiaan Kanadan ja Norjan kustannuksella.

Euroopan unioni rajoitti voimakkaasti hyljetuotteiden kauppaa vuonna 2009. Tuolloin sallittiin Grönlannin alkuperäiskansojen harjoittamasta metsästyksestä saatujen hyljetuotteiden kauppa ja myös Itämerellä saaliiksi saaduista hylkeistä valmistettujen tuotteiden kauppa, kunhan metsästys toteutetaan eettisesti kestävällä tavalla. Toiminta ei myöskään saanut tuottaa voittoa.

Kanada ja Norja kantelivat EU:n päätöksestä Maailman Kauppajärjestöön, joka katsoi, että EU suosii päätöksessään omia kansalaisiaan Kanadan ja Norjan kustannuksella.

Maailman Kauppajärjestön päätöksen jälkeen Euroopan Unioni olisi voinut poistaa hyljekaupan rajoitukset tai kieltää sellaisten hyljetuotteiden kaupan, jotka on saatu metsästämällä epäeettisesti. Sen sijaan unioni valitsi linjan, jossa rajoituksia kiristetään entisestään ja esimerkiksi Itämerellä metsästetyistä hylkeistä valmistettujen tuotteiden kauppa kielletään kokonaan.

Euroopan parlamentin päätös syntyi sellaisten jäsenmaiden toimesta, joissa ei ole hylkeitä. Ruotsalaiset europarlamentaarikot ja suomalainen Miapetra Kumpula-Natri huomauttivat Euroopan parlamentin istunnossa, että päätös johtaa riistavarojen järkevän käytön vastaiseen tilanteeseen: hylkeiden metsästäminen on sallittua Itämerellä mutta saaliin hyötykäyttö ei.

Suomessa eduskunta on edellyttänyt, että harmaahylkeen metsästystä koskevia säännöksiä ja harmaahylkeiden kaupallista hyödyntämistä tulee helpottaa, koska hylkeiden kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamien vahinkojen rahallinen korvaaminen tulee kalliiksi. Itämeren harmaahyljekanta on kasvanut yli kaksinkertaiseksi 2000-luvulla. Viime vuonna hyljelaskennoissa nähtiin yli 30.000 hallia.

HalliKuva: Ilkka Korhonen

Linkki http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/plenary/search-by-date