Kotkan kalamarkkinat 2022

Kotkan kalamarkkinoita vietettiin jo 47. kerran 14.-15.5.2022. Markkinapaikalla Sapokan rannassa viihdyttiin lauantaina kauniissa ja sunnuntaina hieman epävakaisemmassa säässä. Tapahtuman avaajana toimi Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen. Hän myös lähetti kalamaratonilaiset matkaan sekä jakoi Vuoden Kalamiehen ja Vuoden Kalastusoppaan palkinnot. Teemakalana oli tänä vuonna hauki ja sen käsittelyä nähtiin päivien aikana Merikalastajain Liiton teltalla muutamaan otteeseen. Kalabiologi Kari Nyberg näytti kiinnostuneille katsojille, kuinka hauesta todellakin saadaan myös ruodotonta herkkua!

Seuraavat kalamarkkinat järjestetään syksyllä, tervetuloa mukaan taas silloin!

 

Osakaskuntien vuosikokoukset etänä

Koronapandemian edelleen jatkuessa ovat kokousrajoitukset pysyneet voimassa eriasteisina eri puolilla Suomea. Osakaskuntia koskeva poikkeuslaki mahdollistaa kokousten järjestämisen etäyhteyksien avulla tartuntojen estämiseksi. Viime kädessä kokousta voi lykätä kokoontumisrajoitusten purkamiseen asti, jos etäkokousta ei ole mahdollista järjestää. Lain voimassaoloa on jatkettu ja se on tällä hetkellä voimassa 30.6.2021 saakka.

Vuosikokoukset etänä? – toimintaohje osakaskunnille koronaviruspandemian aikana

Toimintaohje osakaskunnille poikkeustilan aikana

Kalatalouden Keskusliitto on julkaissut toimintaohjeen osakaskuntien hoitokunnille koronavirusepidemian johdosta syntyneen poikkeustilan aikana. Suomen hallitus on asettanut voimaan yleisötilaisuuksia koskevat, yli 10 henkilöä koskevat kokoontumisrajoitukset, jotka ovat tällä hetkellä voimassa 13.5.2020 saakka. Osakaskunnan tavanomainen vuosittainen toiminta voi häiriintyä pahoin, jos ja kun sääntömääräisten kokousten pitäminen siirtyy useilla kuukausilla. Lue toimintaohjeet Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilla osoitteessa Ahven.net

Vuoden 2020 kalastuskiintiöiden haku on alkanut

VUODEN 2020 TOIMIJAKOHTAISTEN KALASTUSKIINTIÖIDEN, EI-SIIRRETTÄVÄN
KÄYTTÖOIKEUDEN SUOMENLAHDEN LOHELLE SEKÄ ITÄMEREN PÄÄALTAAN JA
SUOMENLAHDEN SILAKALLE, HAKU ELY-KESKUKSESTA ALKAA 14.10.2019

ELY-keskus avaa vuoden 2020 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden sekä ei-siirrettävän
käyttöoikeuden haun ajalle 14.10. – 29.11.2019 klo 16:15 mennessä.
Kiintiönhaku

Kiintiön haku on mahdollinen vain käyttöoikeuksien haltijoille.
Sähköisesti täytettävä kiintiönhakulomake on osoitteessa:
https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=10113
Niille siirrettävän ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijoille, jotka eivät ole ilmoittaneet
sähköpostiosoitettansa ELY-keskukselle, hakulomake lähetetään kirjeenä.
On erittäin tärkeää, että hakuaikaa noudatetaan ja että vuoden 2019 kiintiömaksu on suoritettu
ajallaan.

ELY-keskus tekee vuoden 2020 kiintiöpäätökset troolikalastukseen ennen vuodenvaihdetta ja
silakan rysäkalastukseen sekä lohenkalastukseen alkuvuonna 2020.

Ei-siirrettävän käyttöoikeuden ja kiintiönhaku
Ei-siirrettävän käyttöoikeuden haku koskee Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakan
rysäkalastusta sekä Suomenlahden lohenkalastusta ja on mahdollinen vain ryhmän I aloitteleville
kaupallisille kalastajille joilla on merialueelle rekisteröity kalastusalus. Tätä koskevan
toimijakohtaisen kalastuskiintiön 2020 haku tapahtuu samalla lomakkeella kuin ei-siirrettävän
käyttöoikeuden haku.

Hakulomake ei-siirrettävän käyttöoikeuden ja sen perusteella myönnettävän kalastuskiintiön
hakemiseen on saatavilla pyynnöstä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Hakulomakkeet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai
postitse osoitteeseen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku

Lomakepyynnöt ja tiedustelut:
Kalastusmestari Aki Koskinen, puh. 0295 023 025 aki.koskinen@ely-keskus.fi

Kalatalousalueet aloittavat

Uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet aloittavat toimintansa 2019. Kymijoki-Kotka-Pyhtää kalatalousalue tulee kattamaan Pyhtään ja Kotkan merialueen (Kaarniemeä lukuun ottamatta) ja Kymijokivarren Voikkaalle asti. Haminan-Virolahden kalatalousalueeseen kuuluvat Haminan ja Virolahden merialueet sekä Kotkasta Kaarniemen alue ja näille merialueille laskevat jokivedet. Nykyiset Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden kalastusalueet lakkaavat.

Kalatalousalueen tehtäviksi tulevat alueen kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, kalavarojen käyttöön liittyvä tiedottaminen, kalastuksen valvonnan järjestäminen sekä kalastuksen ja kalakantojen hoidon seurantatietojen kerääminen. Näitä tehtäviä varten kalatalousalue laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman, jonka ELY-keskus hyväksyy. Kalatalousalue on vastuussa suunnitelman toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta. Kalatalousalue myös edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin sekä jakaa viehekalastuksesta kertyneet korvausvarat vesialueen omistajille.