Vesien hyvä tila vaatii toimia niin vesistöissä kuin maalla – valmistaudu syksyn avustushakuun!

Ympäristöministeriön tiedote 21.6.2022

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta avustettavilla hankkeilla parannetaan vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätään luonnon monimuotoisuutta ja kestävää vesienhallintaa sekä vahvistetaan vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä. Haku alkaa 18.10. ja päättyy 30.11.2022. Hakua kannattaa ryhtyä valmistelemaan jo kesän aikana.

Kuormitus kuriin maa- ja metsätalouden vesienhallinnalla

Maa- ja metsätalous aiheuttaa ravinteiden ja kiintoaineiden kuormitusta vesistöihin. Avustushaun tavoitteena on vauhdittaa paikallisia kokeiluja ja alueellisia yhteistyöhankkeita, jotka vähentävät kuormitusta vesistöön, tukevat peltojen ja metsien kestävää vesitaloutta sekä edistävät vesienhallintaa valuma-aluetasolla.

Avustuksia voivat hakea hankkeet, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella, edistävät sopeutumista muuttuviin vesioloihin, parantavat peltojen ja metsämaan vesitaloutta, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta, lisäävät luonnon monimuotoisuutta, parantavat vesistöjen tilaa ja hallitsevat vesimääriä luonnonmukaisilla ratkaisuilla. Luonnonmukaisen vesienhallinnan keinoja ovat esimerkiksi, kaksitasouomat, uomien ennallistaminen ja muut vettä pidättävät ja viivyttävät ratkaisut.

Erityisesti toivotaan laajempia hankekokonaisuuksia ja useiden toimijoiden yhteistyötä, sillä hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan.

Kunnostus tärkeää vesistöissä ja niiden valuma-alueilla

Ohjelma rahoittaa myös vesistöjen kunnostushankkeita, joissa voidaan toteuttaa muita vesien tilaa parantavia ja säilyttäviä toimia sekä vesistöissä että niiden valuma-alueilla. Myös kunnostushankkeilta toivotaan laaja-alaista yhteistyötä sekä valuma-alueilla ja vesistöissä tehtävien toimien yhdistämistä. Avustusta voi ja kannattaakin hakea myös kunnostusten suunnitteluun.

Vesistökunnostusten tarve on yleensä suurin järvissä, joissa liiallinen kuormitus aiheuttaa rehevöitymistä, mataloitumista ja umpeenkasvua. Virtavesissä kunnostustarve johtuu usein ravinne- ja kiintoainekuormituksesta tai patojen ja perkauksen haitoista. Pienvesien vedenlaatu ja elinympäristöt ovat usein heikentyneet maa- ja metsätalousalueiden kuivatuksen sekä vesistörakentamisen vuoksi.

Hyvä vesien tila hyödyttää koko kuntaa asukkaista yrityksiin

Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi niin luonnon kuin ihmisten hyvinvointiin. Kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan viihtyisästä asuinympäristöstä sekä vesien virkistyskäytöstä uimarannoilla ja kala-apajilla. Monimuotoisilla vesiekosysteemeillä ja kalakannoilla on myös parhaat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Ne muun muassa tukevat kalataloutta, synnyttävät mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaan ja tekevät alueesta vetovoimaisen asukkaille ja yrittäjille.

Hankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Verkostoituminen on tärkeää, sillä useiden toimijoiden välinen yhteistyö lisää hankkeen vaikuttavuutta.

Lisätietoa avustushaun kampanjasivulta ja ELY-keskuksista

Lisää tietoa avustuksen hakemisesta sivulla ym.fi/virtaavesienhoitoon. Sivulta löytyvät myös hakukohtaiset yhteystiedot ELY-keskuksiin, jotka antavat lisätietoa vesien tilasta ja toteutetuista hankkeista sekä neuvovat hankkeen suunnittelussa ja hankehakemuksen tekemisessä.

Kalastaja – merkitse pyydyksesi oikein

Tiedote. Julkaistu: 09.06.2022 / Kalatalouden Keskusliitto

 

Kesäkalastuskausi on alkanut koko maassa. Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa voimassa olevista kalanpyydysten merkintätavoista ja tarvittavista kalastusluvista.

Näin merkitset pyydyksesi oikein:

1) Vesiliikennealueella pyydys on merkittävä 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella.

2) Pintaverkot (lähempänä pintaa kuin 1,5 metriä) tulee vesiliikennealueella merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella.

3) Muilla alueilla merkki voi olla koho, joka ulottuu vähintään 15 cm pinnan yläpuolelle tai 40 cm pinnan yläpuolelle ulottuva lippusalko.

4) Merkintä viimeistellään yhteystiedoilla. Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää merkkisalon tai kohon yhteyteen.

Pyydysten oikea merkintä on turvallisuusasia.

Tarkemmat ohjeet kalastusasetuksen vaatimista pyydysmerkinnöistä löydät Kalatalouden Keskusliiton julkaisemasta Merkitse pyydyksesi oikein -esitteestä.

Kalastonhoitomaksu ja luvat kuntoon

Pyydyskalastus vaatii aina vesialueen omistajan luvan sekä 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksun. Kalastonhoitomaksun voi hankkia Eräluvat.fi-verkkokaupasta, Eräluvat-sovelluksella, palvelunumeron 020 69 2424 kautta tai R-Kioskista. Kalastonhoitomaksu maksaa vuodeksi 45 euroa, seitsemäksi vuorokaudeksi 15 euroa ja vuorokaudeksi 6 euroa. R-Kioskilla maksuun lisätään kolmen euron toimitusmaksu.

Kalatalouden Keskusliitto on mukana Riihimäen erämessuilla 9.–12.6. Tule kysymään kalanpyydysten oikeasta merkinnästä, kalastuksesta ja kalastuksenvalvonnasta. Löydät meidät messujen kalastusalueelta uima-altaan vierestä osastolta U 610.

Lisätietoja kalanpyydysten oikeasta merkitsemisestä:

Tiedottaja Tapio GustafssonKalatalouden Keskusliittopuh. 044 493 1457

<><               <><               <><

Kalatalouden Keskusliitto (www.ahven.net) on valtakunnallinen kaksikielinen kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestö, joka yhteistyössä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa edistää kaikkien kalastajaryhmien ja kuluttajien mahdollisuuksia saada korkealaatuista ja puhdasta kotimaista kalaa sekä kalastukseen liittyviä luontoelämyksiä.

Liitteet

Kalatietovisan tulokset selvillä

Järjestimme Kotkan kalamarkkinoilla 14.-15.5.2022 kalatietovisan, jossa etsittiin nimiä 73 Suomessa tavatulle kalalajille. Tulokset on nyt tarkistettu.

Paras tietäjä osasi nimetä oikein peräti 60 kalalajia ja hänet palkittiin 30€ arvoisella S-kaupan lahjakortilla. Kaikkien muiden osallistujien kesken arvottiin muita pieniä kala-aiheisia palkintoja. Palkinnot on toimitettu postitse voittajille. Kiitos kaikille osallistumisesta!

(Tietosuojasyistä emme julkaise voittajien nimiä.)

Valtakunnallinen kalastuspäivä 18.5.2022

Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry osallistui tänäkin vuonna valtakunnalliseen kalastuspäivään. Ohjelmassa oli kalastuksen ja kalalajien opastusta koululaisille yhteistyössä Kotkan Kalamiesten ja Kotka Maretariumin kanssa. Kaunis, joskin tuulinen sää helli meitä, ja Sapokan rannassa kävi noin 140 pikkukalastajaa. Voi niitä ilon kiljahduksia, kun ongella nousi mittavat määrät ahventa, salakkaa ja kolmipiikkiä! Lisäksi tavattiin myös toutain, mustatäplätokko sekä pasuri sekä tunnistettiin kalalajeja kuvien avulla. Osa koululaisista pääsi kokeilemaan myös virvelin heittoa koukuttomalla harjoitusvirvelillä.

Seuraavalla viikolla kalastuksen saloihin pääsevät tutustumaan Korian koulun oppilaat, kun vastaava tapahtuma järjestetään heille Korian Kallioniemessä yhteistyössä Elimäen Kalamiesten kanssa.

Kotkan kalamarkkinat 2022

Kotkan kalamarkkinoita vietettiin jo 47. kerran 14.-15.5.2022. Markkinapaikalla Sapokan rannassa viihdyttiin lauantaina kauniissa ja sunnuntaina hieman epävakaisemmassa säässä. Tapahtuman avaajana toimi Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen. Hän myös lähetti kalamaratonilaiset matkaan sekä jakoi Vuoden Kalamiehen ja Vuoden Kalastusoppaan palkinnot. Teemakalana oli tänä vuonna hauki ja sen käsittelyä nähtiin päivien aikana Merikalastajain Liiton teltalla muutamaan otteeseen. Kalabiologi Kari Nyberg näytti kiinnostuneille katsojille, kuinka hauesta todellakin saadaan myös ruodotonta herkkua!

Seuraavat kalamarkkinat järjestetään syksyllä, tervetuloa mukaan taas silloin!