Osakaskuntien vuosikokoukset etänä

Koronapandemian edelleen jatkuessa ovat kokousrajoitukset pysyneet voimassa eriasteisina eri puolilla Suomea. Osakaskuntia koskeva poikkeuslaki mahdollistaa kokousten järjestämisen etäyhteyksien avulla tartuntojen estämiseksi. Viime kädessä kokousta voi lykätä kokoontumisrajoitusten purkamiseen asti, jos etäkokousta ei ole mahdollista järjestää. Lain voimassaoloa on jatkettu ja se on tällä hetkellä voimassa 30.6.2021 saakka.

Vuosikokoukset etänä? – toimintaohje osakaskunnille koronaviruspandemian aikana